For ansatte
No En
Søk

Utviklingsavtale med NMH og KD

Utviklingsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og Musikkhøgskolen er bygget opp rundt fire temaer: nasjonale utdanningsbehov og studieportefølje, kunst og vitenskap, undervisningskompetanse og campusutvikling.

Nasjonale utdanningsbehov og studieportefølje

NMHs studieportefølje skal være relevant og tilpasset samfunnsbehovene og et musikkliv i endring. NMH skal samtidig bidra til koordinering og samordning av det nasjonale musikk- og kunstutdanningstilbudet.

Kunst og vitenskap

NMH skal styrke kvaliteten i institusjonens FoU-virksomhet, med særlig vekt på å utvikle evnen til å kunne konkurrere om ekstern FoU-finansiering.

Undervisningskompetanse

NMH skal fastholde og videreutvikle posisjonen som et senter for fremragende utøvende og skapende musikkutdanning.

Campusutvikling

NMH skal finne løsninger for å ivareta økte arealbehov som følge av aktivitetsøkning og nye arbeidsformer.