Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Stipendiatforum: Musikk og politisk engasjement

-

Kan kunstpraksiser bidra til en bedre verden?

Å lage musikk med ansvar

Vi lever i en tid med uoverskuelige og dypgripende globale utfordringer. Det er en situasjon som fort kan til avmakt og motløshet. Hva kan kunstnere bidra med? Hvilket ansvar har vi ovenfor oss selv og for publikum - når vi også må forholde oss til kunstmarkedet og institusjoner?

I stipendiatforumet tirsdag 5. mars undersøker vi hvordan estetiske og metodiske valg blir formet av samfunnet rundt oss, og om kunst kan skape oppmerksomhet og årvåkenhet og dermed bidra til langvarig endring.

Forumet ledes av kunststipendiat Giuseppe Pisano. Han arbeider med lydkunst og sosial forandring i sitt ph.d.-prosjekt ved NMH.

Gjester:

  • Maja Ratkje, prisvinnende komponist, sanger og aktivist
  • Jakop Janssønn, komponist og improvisasjonsmusiker, stipendiat ved KMD i Bergen.

Om stipendiatforum

Stipendiatforum er et møtested der (primært) kunst-stipendiater på NMH deler og diskuterer kunstnerisk forskning. Forumet organiseres og ledes av stipendiatene selv, i samarbeid med forsknignssenteret NordART. Forumet er et uformelt treffpunkt for viktige samtaler. Stipendiatforum følger ingen fast møteplan, men arrangeres når stipendiater tar initiativ til det.

Tidligere stipendiatforum:

  • 28. september 2023: "Tradisjon som inspirasjon". Gjester: Franz Petter Schmidt og Mikkel B. Tin. Arrangør: Gro Marie Svidal.
  • 20. mars 2023. Gjest: Marianne Heier, billedkunstner og tidligere KU-stipendiat fra KHiO. Arrangør: Liv Kristin Holmberg.

Publisert: 29. jan. 2024 — Oppdatert: 15. feb. 2024