For ansatte
No En
Søk

Skandinavisk seminar i KU-basert musikkutdanning 2020

-
Illustrasjon av Espen Friberg

I samarbeid med Musikkkonservatoriet i Tromsø inviterer CEMPE til skandinavisk seminar i kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere musikkutdanning.

Kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere musikkutdanning

CEMPE arrangerer årlig et seminar i samarbeid med en norsk musikkutdanningsinstitusjon, og i år er Musikkonservatoriet ved Norges arktiske universitet i Tromsø medarrangør. Tema for seminaret er kunstnerisk utviklingsarbeid i høyere musikkutdanning. Vi ønsker i år også å invitere kollegaer fra de skandinaviske musikkutdanningsinstitusjonene.

Grunnet Covid-19 gjennomføres seminaret digitalt.

Program 2020

KU

Kunstnerisk utviklingsarbeid / kunstnerisk forskning* (KU) er et stadig voksende forskningsfelt, der utøvende og skapende kunstnerisk praksis har fått formell anerkjennelse som et eget kunnskaps- og erfaringsområde. I KU er utøvende og skapende praksiser og prosesser gjenstand for dybdeundersøkelser, eksperimentering, kritisk refleksjon, verbalisering og diskusjon.

Utdanning skal være FoU-basert, og en måte å forstå dette på er at det skal sikres godt samspill mellom utdanning og FoU**. Utforskende kunstnerisk praksis er en sentral bestanddel av musikkutdanningsinstitusjonenes FoU.

  • På hvilke måter kan dette kunnskapsfeltet være med på å styrke bachelor- og masternivåene i høyere musikkutdanning?
  • Hvordan kan KU stimulere til nye eller endrede læringsformer og undervisningsmodeller?
  • Hvordan sikrer vi et godt samspill mellom KU og musikkutdanning?

*Betegnes som kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge og Danmark, og som kunstnerisk forskning i Sverige.

**UHR-rapporten «FoU+Utdanning = Sant»

Publisert: 5. sep. 2020 — Oppdatert: 1. sep. 2021