For ansatte
No En
Søk

Presentasjon av resultatene fra arbeidsmiljø-undersøkelsen

-
Den høyeste delen av NMHs fasade i mørket. Rett under taket står lyser logoen opp.

Resultatene på overordnet nivå blir presentert i et digitalt møte for alle ansatte. Sett av tidspunktet i kanenderen din.

Alle ansatte er velkommen til å delta på dette digitale møtet.

Fristen for å svare på gikk ut 6. november, og NMH som helhet har oppnådd en svarprosent på nesten 60 %, noe som nok til å gi et bilde av hvordan ansatte opplever arbeidsmiljøet på NMH.

Rapporter for hver enhet

På en del av fellesdagen skal hver seksjon og enhet starte arbeidet med å følge opp arbeidsmiljøundersøkelsen. Leder og ansatte går gjennom resultatene i enheten og kommer fram til tiltak for å bevare og utvikle arbeidsmiljøet.

Delrapportene for seksjoner og enheter blir tilgjengelig i god tid før fellesdagen.

Presentasjon

Resultatene på overordnet nivå blir presentert av rektor og direktør.

Se også

Publisert: 9. nov. 2022 — Oppdatert: 23. nov. 2022