For ansatte
No En
Søk

Påfyll #1 – NMHs barnekonsertserie

-
saksofonist og akkordeonist spiller mens barn strekker seg i været og på gulvet. Sort hvitt.

Påfyll er en arena der vi samles rundt alt det spennende som gjøres av kolleger på huset. I denne første utgaven av Påfyll skal vi bli kjent med NMHs barnekonsertserie, presentert av John Vinge med studenter.

NMHs barnekonsertserie – erfaringer fra deltakende musikkstudenter

NMHs barnekonsertserie er et studentinitiert og studentdrevet prosjekt som har som målsetting å gi musikkstudenter erfaring med, og ferdigheter i, å formidle musikk til et ungt publikum. Konsertserien skal være en arena som gir studentene relevante yrkeserfaringer og samtidig bidra til å høyne statusen for det å formidle musikk for et barnepublikum. Et forskningsprosjekt følger denne konsertserien med mål om å utvikle forskningsbasert kunnskap om musikkformidling for barn.

Pandemien har påvirket konsertserien og resultert i færre produksjoner enn planlagt for. For øyeblikket har vi empiriske data fra tre fullførte produksjoner. Under CEMPEs Påfyll vil prosjektet og dets forskningsdesign bli beskrevet nærmere, og foreløpige resultat fra dette pågående forsknings- og utviklingsprosjektet vil bli presentert og diskutert. Deler av forskningsprosjektet gjennomføres i år som forskningsintegrert undervisning på masternivå der studenter deltar som medforskere. Erfaringer fra denne undervisningsmodellen presenteres også.

Medvirkende:

  • John Vinge, førsteamanuensis i musikkpedagogikk.
  • Susanne Yttri Solsrud, masterstudent i musikkpedagogikk og studentpartner i CEMPE.
  • Jostein Hasselgård, masterstudent i musikkpedagogikk.
  • Agnethe Sperre Sørlien, masterstudent i musikkpedagogikk og prosjektleder for barnemusikkserien.

Les mer om NMHs barnekonsertserie

Publisert: 4. jan. 2022 — Oppdatert: 11. feb. 2022