For ansatte
No En
Søk

Påfyll #2

-

Påfyll er en lunsjserie der vi samles rundt alt det spennende som gjøres av kolleger på huset. I denne andre utgaven av Påfyll skal vi bli kjent med DYNAMUS-prosjektet som tar for seg hva kulturskolene tilbyr og hvem som bestemmer undervisningsinnholdet, og Nina T. Karlsens vil gi oss et innblikk i hennes forskningsarbeid på dirigentrollen i sitt ph.d.-prosjekt "The Extended Conductor".

DYNAMUS

I denne presentasjonen tar Sidsel Karlsen og Siw Graabræk Nielsen utgangspunkt i resultater fra det Forskningsrådsstøttede prosjektet DYNAMUS, nærmere bestemt fra et delprosjekt som belyser kulturskolenes tilbud. Med utgangspunkt i omfattende spørreundersøkelser blant kulturskolerektorer og kulturskolelærere i musikk fokuserer de på hva kulturskolene tilbyr, i form av sjangere, instrumenter og ensembler, og på hvordan dette tilbudet er fordelt. De ser også på hvem og hva som ser ut til å bestemme undervisningsinnholdet i skoleslaget, og på hvordan dette endrer seg avhengig av hvilke sjangere som undervises.

Kulturskolene har tradisjonelt blitt forbundet med undervisning i klassisk musikk og såkalt finkultur. Hva skjer når populærmusikken nå for alvor ser ut til å ha gjort sitt inntog?

The Extended Conductor

I hvilken grad er dirigenten en selvstendig utøver, som kan skilles fra ensemblet? Er det mulig eller hensiktsmessig å gjøre et slikt skille, og kan det bidra til å utvikle dirigenten som kunstner? Hva slags kunstuttrykk kan bli et resultat av dette arbeidet?

I sitt forskningsarbeid vil Karlsen undersøke hvordan dirigentens musikalitet, teknikk og kunstneriske lederskap påvirkes av at hun ikke har det hun normalt ser på som sitt instrument, ensemblet, tilgjengelig, men går over til å være instrumentet selv, samtidig som hun er den som initierer musikken og kunsten.

På Påfyll får dere et lite glimt inn i prosessen hun er i.

Disse presenterer på Påfyll #2

Publisert: 27. jan. 2022 — Oppdatert: 11. feb. 2022