For ansatte
No En
Søk

Musikeren & psyken

-
En abstrakt illustrasjon med teksten "Musikeren og psyken" skrevet over. Logoen til CEMPE og NMH ligger i hvert sitt nederste hjørne.

CEMPE inviterer til todagers seminar om Musikeren og Psyken! Hvilke utfordringer er vanlig å møte i musikerrollen? Hvordan kan man skape seg et musikerliv som man selv trives i og som kan vare lenge? Og hvilken rolle bør mental helse ha i musikerutdanningen?

Vi har invitert forskere innen psykologi og musikk, kjente musikere og studenter og ansatte på NMH til å dele sin kompetanse og erfaringer med oss.

For økt fokus og kompetanse i mental helse

Det har lenge vært et behov for økt kompetanse innen mental helse i musikkutdanningen. Musikkutdanningen har tradisjonelt sett hatt mindre fokus på dette sammenlignet med andre høyprestasjonsfelt, som for eksempel idrett. En studentundersøkelse vi foretok på NMH denne høsten viser at studentene også etterspør et større fokus på mental helse i utdanningen.

En av de mest brukte definisjonene i Norge beskriver mental helse som «en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, håndtere normale stressituasjoner i livet, arbeide på en fruktbar og produktiv måte. God mental helse er altså en positiv tilstand – ikke bare fravær av sykdom og vansker». I lys av dette fokuserer seminaret på hvordan man kan trives i musikerrollen, men også på hvordan mental helse kan være en viktig del av ens utvikling som musiker.

Programmet publiseres fortløpende. og vil bestå av spennende foredrag, samtaler og paneldebatter med noen av Norges fremste musikere og forskere innen feltet, samt flere studenter og ansatte ved NMH.

Vi håper å se så mange studenter og ansatte som mulig. Sett av datoene nå!

Meld deg på her

Påmelding

Program

Innledere og bidragsytere