For ansatte
No En
Søk

Disputas Lars Skoglund

Lars Skoglund sorthvitt på sykkel

Kunststipendiat Lars Skoglund disputerer over sitt stipendiatprosjekt The Theatre of Words set to Music.

Kristine Tjøgersen

Gjennomføring av disputasen

Vi planlegger for hybrid disputas, der den ene (muligens begge) opponenter vil være tilstede via en digital plattform.

Bedømmelseskomite

  • Leder: Eivind Buene, førsteamanuensis, Norges musikkhøgskole
  • Opponent: Rolf Hughes, professor, KU Leuven
  • Opponent: Tansy Davies, komponist og Composer in Residence, Royal Academy of Music, London

Veiledere har vært Henrik Hellstenius (Norges musikkhøgskole), Gaia Shouters, Manos Tsangaris og Darla Crispin (Norges musikkhøgskole).

Om prosjektet

Fagområdet er komposisjon, og prosjektet er dokumentert på engelsk. Les mer om prosjektet på våre nettsider.

Publisert: 28. apr. 2022 — Oppdatert: 4. mai 2022