For ansatte
No En
Søk

DIG læring: Refleksjonsverktøy for praksisundervisning

-

Refleksjonsgrupper som læringsmetode. Læringsdesign med teknologistøttet veiledning.

Hvordan kan vi legge til rette for læring i virtuelle møter?

Ørjan Flygt Landfald, pedagogisk veileder, Lovisenberg diakonale høyskole, forteller om hvordan de har jobbet med å kvalitetssikre studenters læringsprosess som en del av deres praksisstudier i sykepleie.

Målet har vært å legge til rette for en studentdrevet faglig diskusjon, der alle studentene har et ansvar om å delta aktivt og gi hverandre formative tilbakemeldinger på studentenes egne utvalgte case fra praksis.

Kontakt