For ansatte
No En
Søk

Connect–Reconnect – ICONgo Seminar

-
Bilde av folk som sitter oppdelt i grupper foran whiteboards på seminar

Connect–Reconnect er et tre-dagers seminar for lærere ved Norges musikkhøgskole, Musikkonservatoriet i Haag og Musikkonservatoriet i Glasgow. Seminaret ledes av Dinah Stabb, Gerda van Zelm and Susan Williams.

Om seminaret

For hvem

Det er plass til ti lærere fra Musikkhøgskolen. Hvilket emne man underviser i spiller ingen rolle. I tillegg deltar fem lærere fra Haag og fem lærere fra Glasgow.

Dato

Seminaret starter med middag kl. 18:00 torsdag 29. september 2022, fortsetter hele fredag og avslutter til lunsj lørdag 1. oktober.

Connect-reconnect

Gjennom seminaret får deltakerne utforske coaching i lærerrollen, tilbakemelding (feedback), peer learning og refleksjon som en kreativ proesess. Det vil være mye tid til utprøvning, presentasjon for hverandre, utforsking av egen læring og hvordan man kan gi hverandre konstruktiv tilbakemelding.

Pandemien har de siste to årene krevd mye av lærere. Vi har måttet reorganisere undervisningsopplegg og på kreative måter tilrettelagt for studenters læring, samtidig som vi har forsøkt å ivareta studenters motivasjon og fremtidstro. Gjennom dette seminaret vil vi dedikere tid og rom til å igjen koble oss på ideer og utforske praksiser som kan berike oss som lærere og gi nødvendig påfyll.

Er du interessert i å vite mer?

Hvis du ønsker mer informasjon om kurset kan du ta kontakt med Kristin Kjølberg eller Ellen Stabell. Hvis du ønsker å melde deg på, send en e-post til din fagseksjonsleder.

Program

Torsdag 29. september

  • 18.00 - Middag
  • 19.30 - Coaching

Fredag 30. september

  • 9.00 - Feedback
  • 11.00-17.30 - Skaping/utforsking i grupper
  • 17.30 - Middag
  • 19.00 - Presentasjon av og feedback på det gruppene har jobbet med i løpet av dagen

Lørdag 1. oktober

  • 9.30 - Refleksjoner, oppsummering og hvordan vi tar dette videre

Seminaret avsluttes rundt kl 12.00.

Coaching

I coaching-øktene vil vi undersøke hvordan coachingprinsipper kan berike læring på høyere musikkutdanning. Vi vil identifisere verktøy og øve på ferdigheter som kan bidra til og styrke en positiv dialog mellom lærere og studenter. Videre vil vi utforske aktiv lytting og bruk av spørsmål i undervisningspraksisen, og reflektere over hvordan vi kan gi studentene tillit til egen kreativitet i sitt utøvende virke.

Tilbakemelding

I lærings- og undervisningssituasjoner kommer tilbakemeldinger i mange ulike former. Vi gir studentene våre tilbakemelding i undervisningssituasjonen, på innleverte oppgaver, etter konserter, eksamener og på gruppearbeid. Hvordan kan tilbakemeldingene formidles på konstruktive måter som styrker studentenes læring? Hvordan gir vi studenter en stemme i tilbakemeldingssituasjonen og mulighet til å ta eierskap til egen læringsprosess? Hva er de beste måtene å veilede studenter i å vurdere seg selv, for å utvikle en god indre dialog?

Skaping

I skaping-øktene vil vi i mindre grupper lage noe sammen. Det kan inkludere tekst, musikk og bevegelse, være strukturert eller improvisert og gjøres i det formatet som gir mening for det dere ønsker å formidle. Hver gruppe får en coach som hjelper gruppene å identifisere felles mål og formulere strategier for utforskende læring. Gruppene vil utvikle arbeidet sitt gjennom flere økter, og så presentere det for de andre deltakerne, etterfulgt av en tilbakemeldingsprosess der vi sammen reflekterer over erfaringer med arbeidet, fagfellelæring og coaching.

Om ICON

ICON (Innovative Conservatoire) ble startet i 2006 som et internasjonalt samarbeid som bringer lærere fra høyere musikkutdanning sammen. ICON arrangerer seminarer årlig der lærere kan diskutere og utforske relevante tema, som for eksempel effektiv undervisning en-til-en, i små grupper eller på mesterklasse, betydning av coaching/mentoring i musikkutdanning, kunstnerisk medborgerskap, improvisasjon, kreativitet, øving, tilstedeværelse i prestasjonssituasjoner, tilbakemelding og vurdering for læring, mental og fysisk helse, og refleksjon og praksisbasert forskning.

Kursholdere (omtale på engelsk)

Publisert: 31. mai 2022 — Oppdatert: 14. jul. 2022