For ansatte
No En
Søk

Boklansering: Musikerne, bransjen og samfunnet

-
Svart forside med hender som holder dirigentpinne, mikrofon og ulike instrumenter. Boktittel og navn på redaktørene Sigrid Røyseng og John Vinge i midten.

Hva sier forskerne om endringer og tendenser i bransjen og i samfunnet, om musikerrollen, profesjonalisering, digitalisering og kulturpolitiske og samfunnsmessige utviklingstrekk?

Velkommen til lansering av antologien med presentasjoner og debatt.

Gratis adgang.

Program

Musikalsk innslag ved Jovana Jovanovic, klaver.

Kort intro ved førsteamanuensis John Vinge, Norges musikkhøgskole.

Velkommen ved Morten Wensberg, leder av Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk (FUM).

Hilsen fra Marte Ericsson Ryste, redaksjonssjef Open Access, Cappelen Damm Akademisk

Presentasjon av prosjektet ved prosjektleder, professor Sigrid Røyseng, Norges musikkhøgskole.

Panelsamtale med forskerne i prosjektet

  • Førsteamanuensis John Vinge, Norges musikkhøgskole
  • Seniorforsker Ola Berge, Telemarksforskning
  • Forsker Anja Nylund Hagen, Kulturrådet
  • Vit.ass. Guro Utne Salvesen, Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis Heidi Stavrum, Universitetet i Sørøst-Norge, leder samtalen.

Spørsmål fra salen.

– Pause –

Debatt

  • Dekan Morten Wensberg, Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger, leder av FUM.
  • Instituttleder Nora Bilalovic Kulset, Institutt for musikk, NTNU.
  • Musikkstudent Anna Rødevand.
  • Forbundsleder Hans Ole Rian, Creo.
  • Festivalsjef, musiker og kulturgründer Eirik Raude, Risør kammermusikkfest.
  • Førstelektor Audun Molde, Høgskolen Kristiania.

Rektor Astrid Kvalbein, Norges musikkhøgskole, leder samtalen.

Oppsummering

Veien videre - forskningsbehov, ved prosjektleder og professor Sigrid Røyseng, Norges musikkhøgskole og leder Morten Wensberg, Nasjonalt fagråd for utøvende og skapende musikk (FUM).

– Slutt –

Få tak i boka

Om forskningsprosjektet

Deler av utgivelsen har utgangspunkt i forskningsprosjektet «Musikkarbeidsmarked i endring», som ser nærmere på en rekke endringsprosesser i og rundt musikkbransjen. Globalisering, digitalisering, profesjonalisering og entreprenørialisering er noen av merkelappene. Prosjektet bidrar med kunnskap om hvordan slike endringsprosesser påvirker musikeryrket i dag, fra musikernes konkrete arbeidsoppgaver og arbeidshverdag til mot trekk og tendenser i musikernes omgivelser.

Prosjektet er initiert Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk (FUM) under Universitets- og høgskolerådet. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og Universitetet i Sørøst-Norge, 2020-2022.

Redaktører og kontakter på NMH

Publisert: 25. apr. 2022 — Oppdatert: 3. mai 2022