For ansatte
No En
Søk

NMH/AEC masterforum for folkemusikk, tradisjonsmusikk og verdensmusikk

-
En fele og en bue dekket av teksten "AEC Master forum for folk, traditional and world music".

Den 25. mai arrangeres det første i en forhåpentligvis lang rekke av masterforum for europeiske folkemusikkstudenter! Forumet vil gi en mulighet til å diskutere masterprosjekt, dele og reflektere rundt erfaringer og møte andre masterstudenter i en tid der det er har vært vanskelig å bygge nettverk og skape nye forbindelser.

Noe av det viktigste med et kunstnerisk studieprogram er å møte andre studenter og skape et langvarig profesjonelt nettverk. Gjennom dette forumet prøver vi å stimulere til et slikt nettverk og så frø for framtiden.

Zosha Warpeha, en av initiativtagerne til forumet.

Et nytt initiativ

Velkommen til det første masterforumet for studenter som studerer folkemusikk, tradisjonsmusikk og verdensmusikk på høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Europa. Forumet oppstår på et initiativ fra to masterstudenter på folkemusikk på Musikkhøgskolen og leder for folkemusikkstudiene ved Musikkhøgskolen, Unni Løvlid, i tett samarbeid med AEC (Association Européenne des Conservatoires).

Påmelding

Hvem er forumet for?

Masterstudenter på programmer for folkemusikk, tradisjonsmusikk og verdensmusikk på europeiske musikkutdanningsinstitusjoner er velkomne til å presentere eget prosjekt.

Bachelorstudenter, masterstudenter, doktorgradsstipendiater og lærere på programmer for folkemusikk, tradisjonsmusikk og verdensmusikk er velkomne som tilhørere.

Frister for å melde seg på

  • 10. mai for de som skal presentere eget masterprosjekt
  • 21. mai for de som vil delta som tilhørere.

Lenke til påmelding finner du øverst til høyre på denne siden.