Gå til hovedinnhold
For ansatte Søk

Tilbud om veiledningssamtaler til ansatte

Alle ansatte med NMH som hovedarbeidsgiver kan få veiledningssamtaler om pandemiens utfordringer. Varigheten på tilbudet er forlenget til 1. oktober 2021.

Vi har vært så heldige å få en avtale med Mariann Rø og Catarina Ruud om et veiledningstilbud. Tilbudet varer til 1. oktober 2021.

Veilederne

Mariann Rø er psykologspesialist med mange år i psykisk helsevern for voksne, og fulltid som privatpraktiserende psykolog siden 2009. Hun har blant annet erfaring med arbeidslivsproblematikk og er tilknyttet Villa Sana som arbeider med psykisk helse i helsevesenet.

Catarina Ruud har MSc i ledelse og organisasjonspsykologi. Hun er også utdannet gestaltterapeut, coach og veileder ved Norsk Gestaltinstitutt AS. Hun jobber til daglig blant annet med organisasjonsendringer, leder- og medarbeiderutvikling.

Hva kan en veiledningssamtale bidra med?

Koronapandemien har innvirket i stor grad på arbeidssituasjonen vår, og veiledning kan være relevant dersom pandemien har medført arbeidsrelaterte utfordringer du har behov for rådgivning for å løse, behov for å sortere og klargjøre tanker, ønsker å styrke din selvledelse, eller trenger en ekstern samtalepartner for å øke bevisstheten om viktige faktorer i den nye arbeidssituasjonen.

Av erfaring vil 3–5 veiledningstimer per person være en god ramme.

Personer som trenger helsehjelp vises videre til fastlege.

For å kunne vurdere behov og kvalitet på tilbudet vil du få et par spørsmål av veileder i etterkant.

Taushetsplikt

Veileder har taushetsplikt og NMH skal kun ha informasjon om hvor mye tilbudet er benyttet og eventuelle tilbakemeldinger om nytteverdien – ikke om hvem som har hatt veiledningssamtaler.

Hvordan avtale veiledningssamtale?

Du tar selv kontakt med veileder og avtaler samtale, gjerne via sms. Dersom du ikke kan benytte timen, er det viktig at du melder fra senest 24 timer før avtalt tid slik at andre kan få timen.

Her er det «først til mølla» som gjelder. Vi har maksimalt 20 timer per uke, og tilbudet varer fram til 1. oktober 2021.

Kontaktdata og praktisk informasjon

Mariann Rø

  • Mobil, SMS: +47 481 40 313
  • Adresse: Majorstuhuset, Kirkeveien 64B, inngang fra Sørkedalsveien (rundt hjørne ved Krogh Optikk), tredje etasje.
  • Mariann har timer med personlig oppmøte eller digital konsultasjon. NB: Hun har hund på kontoret.
  • Har timer både på dag- og ettermiddagstid

Catarina Ruud

  • Mobil, SMS: +47 406 39 464
  • E-post: catarinaruud@hotmail.com
  • Catarina har kun digitale konsultasjoner, og den enkelte får tilsendt link på e-post.
  • Har timer både på dagen og ettermiddag/kveld.

Artikler relevante