For ansatte
No En
Søk

Søk ekstra FoU-ressurs

Fristen for å søke om ekstra FoU-ressurs for neste studieår er 20. desember.

Hva kan du søke til?

FoU-utvalget ønsker at du søker ekstra midler til FoU-prosjekter:

  • som fremmer samarbeid på tvers av fag- og forskningstradisjoner, sjangere og fagseksjoner.
  • som kan lede fram til ekstern finansiering, og er tilknyttet FoU-sentrene.
  • som innebærer nasjonalt eller internasjonalt samarbeid.
  • som bidrar til å oppfylle målene i FoU-strategien.

I tillegg kan du søke midler fra Senter for fremragende utdanning (CEMPE).

Mer informasjon og søknadsskjema

Der finner du også søknadsskjema og detaljer om hva CEMPE ønsker for å støtte prosjekter.

Kontakt

Viserektor for FoU og leder i FoU-utvalget eller sekretær i FoU-utvalget.

Artikler relevante