For ansatte
No En
Søk

Samarbeid om studentombud

Åtte samarbeidspartnere fra høgskoler og universiter stiller opp med underskrevet dokument.
Fra venstre: Annette Sund, Laila Mjelde og Anne Kristine Aure (Politihøgskolen), Keeley Johansson (Bjørknes høgskole), Hallgeir Lien (Lovisenberg diakonale høgskole), Ulrika Herlofsen (Arkitekshøgskolen), Camilla Sønstabø Thorkildsen, Gro Smenes (Kunsthøgskolen).

NMH skal samarbeide med fem andre mindre høgskoler om et felles studentombud. Nå er avtalen og studentombudet på plass.

Et studentombud er en uavhengig bistandsinstans i studiesaker og et lavterskeltilbud for saker om trakassering. Studentombudet skal veilede studenter i forbindelse med klager, og bidra til å løse saker på lavest mulig nivå.

Regjeringen bestemte i 2018 å lovfeste at alle studenter skulle ha tilgang til studentombud.

Studentombudet

Studentombudet heter Pål Gustavsen og skal ha hovedansvar for oss og de andre utdanningsinstitusjonene vi har inngått avtale med. Han er jurist, og har bl.a. vært seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda i seks år. Ellers spiller han i band (Grand Island), og jobber litt med film. Han har også en del ekstra jusfag, en bachelor of arts fra USA.

Her er studentombud Pål Gustavsen med rektor Peter og Jonas Hald fra SUT.

Studentombudet gir råd og veiledning knyttet til utfordringer i studiesituasjon. Tjenesten er gratis og studentombudet har taushetsplikt.

Studentombudet fra mandatet
Studentombud Pål Gustavsen, rektor Peter og Jonas Hald fra SUT

Avtalen

Tirsdag 15. oktober ble avtalen mellom seks mindre institusjoner underskrevet. NMH skal samarbeide med Politihøgskolen, Arkitekthøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole og Bjørknes høgskole om et felles studentombud, som skal ha lokaler på Blindern. I tillegg vil studentombudet drive oppsøkende arbeid for å øke studenter og ansattes bevissthet rundt studentenes rettigheter og plikter.

– Vi har i fellesskap vurdert ulike modeller for å kunne tilby tjenesten, og har landet på at vi til sammen skal finansiere en full stilling som skal inngå som en del av studentombudstjenesten ved UiO. På den måten vil vi få tilgang til en etablert tjeneste og et større fagmiljø enn om vi skulle hatt vårt eget ombud, sier studie- og FoU-sjef Camilla Sønstabø Thorkildsen.

Artikler relevante