For ansatte
No En
Søk

Nye navn i styre og stell fra august 2021

Nytt rektorat fører til utskifting i utvalg og verv i perioden fram til 31. juli 2025.

Fagseksjonsledere fra 1. august 2021

  • Lina Braaten– Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon.
  • Kristin Kjølberg – Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi.
  • Victoria Jakhelln – Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi.
  • Tomas Nilsson og Matz Pettersen – Fagseksjon for blåsere og slagverk. Deler lederstilling til ca. 1. oktober.
  • Frank Havrøy – Fagseksjon for dirigering, sang og kirkemusikk.
  • Håkon Storm Mathisen – Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk.
  • Isabelle Perrin – Fagseksjon for strykere og harpe.

Ny CEMPE-leder

Ellen Mikalsen Stabell er ny leder for Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE).

Ny prosjektleder for historieprosjektet

Nina Nielsen Urholt i kommunikasjonsseksjonen har tatt over som prosjektleder for Historieprosjektet etter Astrid Kvalbein, vår nye rektor.

Studieledere

Prosessen med å få studielederne for neste periode på plass har vært gjort i regi av hvert fagmiljø i samarbeid med Morten Halle. De har også jobbet tett med fagseksjonslederne. Det er noen endringer fra forrige periode. I dialog med studielederne og fagmiljøene blir det en felles studieleder for alle på master i utøving – solo/kammermusikk og fordypningsstudiet i utøving.

Vikar i rektoratet

Morten Halle skal fram til nyttår fungere som viserektor for utdanning, fordi Gunnar Flagstad skal ha permisjon. Det betyr også at han er leder for Studieutvalget i den samme perioden.

Medlemmer i hovedutvalgene

Studieutvalget

Gunnar Flagstad (leder) Brit Ågot Brøske (nestleder) Victoria Jakhelln, Henrik Hellstenius, Vivianne Sydnes og Helge Lien (medlemmer), Are Sandbakken, Atle Nymo, og Mona Julsrud (varamedlemmer).

FoU-utvalget

Sidsel Karlsen (leder), Karette Stensæth (nestleder) med vara Gro Trondalen. Medlemmer: Siw Graabræk Nielsen, med vara Øivind Varkøy, Ellen Ugelvik, med vara Sigstein Folgerø, Frank Havrøy, med vara Morten Qvenild og Peter Tornquist, med vara ny leder for CEMPE.

Andre utvalg

Studentrepresentanter

Rektor og SUT vil utnevne studentrepresentanter til alle utvalgene etter hvert. Studentrepresentantene sitter vanligvis for ett år av gangen.

Artikler relevante