For ansatte
No En
Søk

Nye navn i styre og stell fra august 2021

Nytt rektorat fører til utskifting i utvalg og verv i perioden fram til 31. juli 2025. Denne siden vil bli oppdatert med navnene etter hvert som de kommer på plass.

Fagseksjonsledere

Rundt 1. juli vil det bli klart hvem som blir nye fagseksjonsledere. Tilsettingene ble diskutert på styremøtet 10. juni, og tilbudet gikk ut mandag 21. juni. Deretter har de 8 dager på å svare.

Så snart det er offentlig, blir navnene på de nye fagseksjonslederne publisert på denne siden.

Studieledere

Prosessen med å få studielederne for neste periode på plass har vært gjort i regi av hvert fagmiljø i samarbeide med Morten Halle. De har også jobbet tett med fagseksjonslederne. Det er noen endringer fra forrige periode. I dialog med studielederne og fagmiljøene blir det en felles studieleder for alle på master utøving.

Vikar i rektoratet

Morten Halle skal fram til nyttår fungere som viserektor for utdanning, fordi Gunnar Flagstad skal ha permisjon. Det betyr også at han er leder for Studieutvalget i den samme perioden.

Medlemmer i hovedutvalgene

Studieutvalget

Gunnar Flagstad (leder) Brit Ågot Brøske (nestleder) Victoria Jakhelln, Henrik Hellstenius, Vivianne Sydnes og Helge Lien (medlemmer), Are Sandbakken, Atle Nymo, og Mona Julsrud (varamedlemmer).

FoU-utvalget

Sidsel Karlsen (leder), Karette Stensæth (nestleder) med vara Gro Trondalen. Medlemmer: Siw Graabræk Nielsen, med vara Øivind Varkøy, Ellen Ugelvik, med vara Sigstein Folgerø, Frank Havrøy, med vara Morten Qvenild og Peter Tornquist, med vara ny leder for CEMPE.

Andre utvalg

Studentrepresentanter

Rektor og SUT vil utnevne studentrepresentanter til alle utvalgene etter hvert. Studentrepresentantene sitter vanligvis for ett år av gangen.