For ansatte
No En
Søk

Vil du bli ny leder for CEMPE?

Senter for fremragende utdanning (CEMPE) trenger ny leder fra 1. august, ettersom nåværende leder går over til andre oppgaver ved NMH. Frist er 15. mai.

CEMPE har finansiering til å drives fram til 31. desember 2023. Ressursen som er satt av til ledelse av senteret i den aktuelle perioden er på 50 prosent.

Arbeidet innebærer administrativ drift og ansvar for at pågående prosjekter i senteret fullføres på en tilfredsstillende måte, samt å forberede videreføring av viktig arbeid innenfor CEMPE i NMHs ordinære virksomhet etter at senteret avvikles.

Kompetanse

Vi ser etter en person med førstestillingskompetanse innen fagområder som er relevante for CEMPE, med initiativ, handlekraft og gode organisatoriske evner, interesse for pedagogisk utviklingsarbeid og erfaring innen forskning, prosjektledelse og veiledning. Det er en forutsetning at kandidaten behersker et skandinavisk språk og engelsk, og har tilknytning til internasjonale nettverk som er relevante for CEMPE.

Kvalifiserte kandidater som melder interesse for oppgaven vil bli innkalt til en samtale.

Hvordan søke?

Send et kort søknadsbrev og beskrivelse av relevant kompetanse og erfaring (primært CV. Vitnemål og liknenede er ikke nødvendig) innen 15. mai 2021, på e-post til personal@nmh.no.

Spørsmål?

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende CEMPE-leder Jon Helge Sætre eller påtroppende rektor Astrid Kvalbein.

Artikler relevante