For ansatte
No En
Søk

Meld inn konserter for høst 2022

Gulaktig bilde av bandoppsett med keyboard, gitarer og trommesett.

Planlegger du eller har du behov for å gjøre en konsert knyttet til NMH-aktivitet i høstsemestret 2022? Du kan nå melde inn konserten og fristen er fredag 29. april.

Sesongprogram og planlegging

NMH planlegger konsertvirkshomheten i to hovedsesonger, og vi lyser nå ut høstsesongen 2022.

Det er gjennom denne innmeldingen de aller fleste konsertmulighetene med både rom og ressurser tildeles. For å bli prioritert må du ha meldt inn ditt konsertønske innen fristen. Innmeldinger som kommer etter fristen blir prioritert i andre rekke. Etter at hovedsesongen er lagt kan eventuelle ledige tider bookes forløpende i løpet av semesteret.

Mer info om konsertplanlegging på NMH generelt finner du på egne sider.

  • Konserter direkte knyttet til undervisning, arbeidskrav, emner eller pågående FoU-prosjekter prioriteres i første rekke.
  • Konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og en klar idé, prosjekter med samarbeid på tvers av sjanger/grupper/studier og prosjekter med fokus på kjønnsmessig og kulturelt mangfold vil også bli prioritert spesielt
  • Registreringer etter fristen 29. april 2022 prioriteres i andre rekke.

Innmelding

Gå til konsertinnmeldingsskjema (Microsoft Forms).

Du trenger ikke legge inn detaljert programinformasjon når du registrerer konserten i skjemaet, men skriv så tydelig info som mulig.

Alle får svar og bekreftelse på registreringen, men booking vil bli bekreftet først gjennom personlig oppfølging.

Prioritering – tilknytning til fag, arbeidskrav og prosjekter

I skjemaet er det viktig at du formidler tydelig konsertens eventuelle tilknytning til fag, emne eller undervisning og eventuelle krav i studieplanen. Dette kan være avgjørende for hvilken prioritet konserten din får i planleggingen.

Markedsføring

Når du får bekreftelsen på at konserten er booket, får du en frist for å sende inn informasjon og bilder som kan brukes til å markedsføre konserten. Denne informasjonen skal du sende til konsertinfo@nmh.no.

Det trykte sesongprogrammet

Alle konserter er ikke automatisk med i det trykte sesongprogrammet. I dette programmet vil konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og god informasjon bli prioritert.

Konsertopptak

Fra høsten 2022 øker vi antall konsertopptak utført av NMH, rektoratet har utarbeidet en egen strategi for dette.

Det er nå mulig å ønske seg konsertopptak gjennom registreringen, men det er fortsatt et begrenset antall opptak som skal og kan gjøres. Opptak utføres av NMH kun i de tilfeller der det blir spesifikt avtalt i tillegg til konserten i seg selv.
Dersom du gjør avtale om konsertopptak utført av NMH er det viktig at du er klar over at opptaket vil tilgjengeliggjøres gjennom biblioteket og arkiveres for NMHs historie.

Allerede booket eller avtalt konsert?

Hvis du allerede har fått booket tid og/eller sted for en konsert, så ønsker vi at du fortsatt registrerer i skjemaet. Det er da viktig at du skriver i kommentarfeltet at dette er en konsert som allerede er avtalt eller booket. Eventuelle bilder og mer detaljert info sender du til konsertinfo@nmh.no.

Tips

  • Samarbeid med kolleger eller gå sammen om delt konsert eller lignende. Dette gir et mye større publikumsgrunnlag, sprer jobben på flere og kan gi uante positive virkninger
  • NMH produksjon har en liste med samarbeidspartnere og spillesteder. På denne har vi en stor bredde i potensielle spillesteder, som også inkluderer seniorsentre, arbeidsplasser, sykehjem, barnehager, kjøpesentre, skoler med mer. Tenk kreativt når du planlegger konsert, kan en litt alternativ arena være interessant kanskje?

Annet:

Øvingskonserter og kortere planleggingstid

Om du ikke er klar for å sende inn konsertønsker nå, så finnes normalt også muligheter for noen "restbookinger" i løpet av semestret samt interne øvingskonserter (tidligere lavterskelkonsert) for studenter. Dette er konserter som ikke annonseres offentlig av NMH, men student kan selv invitere et publikum og håndtere dette på eget vis.

Har du spørsmål?

Artikler relevante