For ansatte
No En
Søk

Meld inn konserter for høst 2021

Fristen for å registrere konsertønsker og -behov for høstsemestret 2021 var 10. mai.

Redusert kapasitet og prioritering

Vær obs på at kapasiteten er redusert som følge av pandemien. Det stilles betydelige krav fra myndighetene til ansvarlig arrangør og konsertmulighetene er av den grunn redusert.

  1. Det er kun konserter direkte knyttet til undervisning, arbeidskrav, emner eller pågående FoU-prosjekter som blir prioritert det kommende semestret.
  2. Konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og en klar idé, prosjekter med samarbeid på tvers av sjanger/grupper/studier og prosjekter med fokus på kjønnsmessig og kulturelt mangfold vil bli prioriterert.
  3. Registreringer etter fristen 10. mai ble prioritert i andre rekke.

Tilknytning til fag, arbeidskrav og prosjekter

I skjemaet er det viktig at du formidler tydelig konsertens eventuelle tilknytning til fag, emne eller undervisning og eventuelle krav i studieplanen. Dette kan være avgjørende for hvilken prioritet konserten din får i planleggingen.

Markedsføring

Når du får bekreftelsen på at konserten er booket, får du en frist for å sende inn informasjon og bilder som kan brukes til å markedsføre konserten. Denne informasjonen skal du sende til konsertinfo@nmh.no.

Det trykte sesongprogrammet

Alle konserter er ikke automatisk med i det trykte sesongprogrammet. I dette programmet vil konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og god informasjon bli prioritert.

Strømming og opptak

NMH har ingen fasiliteter for enkel strømming av konserter, det krever bemanning og ressurser og gjøres derfor kun i helt spesielle og utvalgte tilfeller. Alle ansatte og studenter med Feide-konto kan selv gjøre opptak med Mediasite i Lindeman- og Levinsalen.

Allerede booket?

Hvis du allerede har fått booket tid og/eller sted for en konsert, så ønsker vi at du fortsatt registrerer deg i skjemaet. Det er da viktig at du skriver i kommentarfeltet at dette er en konsert som allerede er avtalt eller booket. Eventuelle bilder og mer detaljert info sender du til konsertinfo@nmh.no.

Lavterskelkonserter og kortere planleggingstid

Om du ikke er klar for å sende inn konsertønsker nå, så finnes normalt også muligheter for lavterskelkonserter, men offentlige myndigheters krav til ansvarlig arrangør gjør dette vanskelig per nå. Les mer på lenkene under.

Har du spørsmål?

Artikler relevante