For ansatte
No En
Søk

Konsertmuligheter inneværende semester

Mulighetene for konserter og andre offentlige arrangementer på NMH inneværende semester er dessverre svært redusert grunnet smittevern og redusert kapasitet som følge av dette.

Hva gjelder for deg?

Har du ønske/behov for å gjennomføre en konsert/fremføring i forbindelse med studiene i løpet av inneværende semester

  • Det er i utgangspunktet ikke kapasitet til flere offentlige konserter i NMHs program inneværende semester og det er ikke anledning til å arrangere, annonsere eller invitere offentlig til konsert/fremføring på NMH denne perioden uten at NMH produksjon er involvert og ivaretar smittevern. Unntak gjøres kun i helt spesielle tilfeller og etter avtale med produksjonssjef.
  • Konserter- og fremføringer direkte tilknyttet emne/undervisning (som for eksempel klassekonserter, masterkonserter eller fremføringskrav i kammermusikk) kan likevel prioriteres tid i sal, men disse kan da kun gjennomføres som lukkede eller interne arrangement, for et mindre spesielt og navngitt invitert publikum som kun består av interne. (dvs studenter/ansatte som har eget adgangskort til NMH). Ved avtale om intern konsert/fremføring så skal heller ikke disse annonseres offentlig. Kontaktperson vil pålegges smittevernansvar.

Intern konsert

Hva må du gjøre dersom du har et behov for intern konsert/fremføring inneværende semester

Send epost til rombooking@nmh.no der du klart og tydelig opplyser om følgende:

  • Navn på ansvarlig
  • Info om konsert/fremføringsbehov, antall personer/medvirkende osv inkludert emnetilknytning og ev hvilken kammermusikkgruppe det gjelder
  • Ønsket sted/dato/tid for booking. (bruk timeedit og søk opp ledig tid som du konkret ber om)

Person som får booket tid i sal til interne fremføringer som dette vil få pålagt smittevernansvar

  • Vedkommende er ansvarlig for at regler om annonsering overholdes
  • Det skal føres liste over alle som er tilstede i salen, utøvere og et ev publikum. Liste skal oppbevares 10 dager etter aktiviteten i fall behov for smittesporing
  • Sal/rom skal ryddes og nullstilles etter bruk

Vedtak i Studieutvalget

Sitter du med gode ideer og behov for senere i studieåret, følg med på semesterinnmeldingen for vår 2021, invitasjon kommer på nmh.no og e-post medio oktober!

Kontakt for spørsmål

Artikler relevante