For ansatte
No En
Søk

Utlysning av innovasjonsmidler

NMH ønsker å stimulere til videre arbeid med å bruke digitale verktøy og ny metodikk i undervisningen for å styrke studentenes læringsutbytte. Det tar tid å lage noe og derfor lyser vi nå ut nye midler til utviklingsprosjekter i digital undervisning.

Hvem kan søke?

Både fast ansatte og midlertidig ansatte ved Musikkhøgskolen kan søke, uansett hvilket fag du underviser i, så lenge prosjektet er relevant for målsettingen – å utvikle digitale undervisningsmetoder og digitalisering av undervisningsmateriell. Prosjektet kan gjerne være et samarbeid mellom flere lærere.

Det blir tatt forbehold om at frikjøp kan bli innpasset i arbeidsplanen. Fagseksjonslederne vil bli involvert i vurderingen av søknadene fra NMH-ansatte.

Hva kan du søke penger til?

Du kan søke om frikjøp på mellom to til syv prosent (30–120 timer) for studieåret 2021–2022.

Kriterier for å bli vurdert

Prosjektet skal være gjennomførbart i løpet av studieåret 2021–2022. Prosjektet skal bidra til å utvikle den digitale undervisningen på NMH:

  • Utvikling og utprøving av nye undervisningsmetoder.
  • Eller utvikling av digitalt undervisningsmateriell.

Vi vil legge vekt på at prosjektene kan bli videreført som en del av den ordinære undervisningsvirksomheten på NMH innenfor dagens ressursramme.

Hva vi ser spesielt etter i år

I år ser vi spesielt etter prosjekter som tar for seg

  • utforsking av LoLa (musikkhøgskolens fjernundervisningsverktøy) og hvordan dette kan brukes inn i undervisningen
  • blandet læring (kombinasjon av digital og fysisk undervisning, og hvordan dette henger sammen)

Andre prosjekter vil også bli vurdert.

Om søknaden

Søknaden skal inneholde følgende momenter:

  • Hva du ønsker å undersøke og utvikle, og hvordan dette skal foregå.
  • Egne forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.
  • Prosjektets relevans og nytteverdi for undervisningen.
  • Hvor mye tid som vil bli brukt til prosjektet.
  • En skisse på hvordan arbeidet kan bli videreført i undervisningen ved NMH etter prosjektperioden.

Send inn søknaden

Søknaden med eventuelle vedlegg skal bli sendt til Tone Jordhus senest den 10. november 2021.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Vi forventer at de som blir tildelt innovasjonsmidler deler resultatene med kollegaer, for eksempel gjennom webinarrekken DIG læring.