For ansatte
No En
Søk

Informasjon om korona-tiltak

Her finner du oppdatert informasjon om NMHs smittevernstiltak.

Tilbake til normalen

Det betyr at det studenter og ansatte endelig skal være fysisk til stede, med mindre man er syk. All undervisning vil foregå i Slemdalsveien (ev. andre lokaler), og lærerne trenger ikke lenger å legge til rette for hybride eller digitale løsninger.

Faste smitteverntiltak

  1. Er du forkjølet eller føler deg dårlig, hold deg borte fra NMH. Les mer på FHIs side
  2. Test deg ved mistanke om smitte, men du trenger ikke lenger melde fra om smitte til NMH. Selvtester er tilgjengelig i resepsjonene i første og tredje etasje.
  3. Vask hendene ofte og bruk antibac.
  4. Hjemmekontorløsninger er de samme som før pandemien: Ansatte er tilgjengelig på NMH, med mindre noe annet er avtalt med nærmeste leder.

Kanaler du bruker i kommunikasjon med studentene

For å sikre at studentene vet hva som gjelder, er det viktig at vi bruker de offisielle NMH-plattformene for å kommunisere med studentene.

  1. TimeEdit: Oppdateres av timeplankontoret ut fra informasjonen fra lærere, studieledere og fagseksjonsledere.
  2. Canvas: Studieledere og undervisere må sørge for at det ligger god og riktig informasjon i Canvas om hvordan undervisningen vil foregå.
  3. E-post: Du kan bruke student-e-posten med beskjeder, der Canvas ikke egner seg.

Beredskapsgruppe korona

Beredskapsgruppa kan du nå på e-post: korona@nmh.no. Gruppa har faste møter med rektor, og vurderer tiltak som samsvarer med smittesituasjonen og tiltak fra regjering og kommune.

Artikler relevante