For ansatte
No En
Søk

Informasjon om korona-tiltak

Her finner du oppdatert informasjon om NMHs smittevernstiltak.

Dette gjelder nå

Myndighetene har varslet om at studenter får komme tilbake på univsersiteter og høgskoler. Endringene har ingen store konsekvenser for NMH, siden studentene allerede har hatt tilgang en stund.

 1. Det skal være 2 meters avstand. Rommet undervisningen har fått tildelt er styrende for hvor mange som kan være tilstede. Dersom rommet er for lite, må undervisningen tilrettelegges med deling av grupper eller lignenede. Læreren har ansvar for at smittevernrutiner overholdes i undervisningen.
 2. Alle studenter har tilgang til øverom, bibliotek og undervisningsrom.
 3. Samspill og kollokviegrupper er tillat for studenter i grupper på inntil 5 personer.
 4. Individuell undervisning/veiledning kan gjennomføres som vanlig (gjelder også akkompagnement, bruks- og biinstrument).
 5. Gruppeundervisning i praktiske emner har startet opp med begrensninger i gruppestørrelse.
 6. All annen undervisning skal fortsatt gjennomføres digitalt.
 7. Ansatte som skal gjennomføre undervisning eller veiledning har adgang til sine kontorer.
 8. Det er nå åpnet for interne konserter med maksimum 15 personer til stede i tillegg til utøvere og arrangementsvert. Les om konsertmuligheter akkurat nå.

De faste smittevernreglene gjelder fortsatt (se under).

Undervisningsplan for resten av studieåret

Hva skal til for at studenter kan gjennomføre sine studier? Hvordan kan vi sikre best mulig læringsutbytte? Hvordan kan vi opprettholde undervisningskvaliteten på tross av restriksjonene? Fagseksjonsledere, studieledere, lærere og studentrepresentanter er sammen med rektoratet involvert i å finne svar og legge en plan. Mer om det i rektors rom.

Faste smitteverntiltak

 1. Ansatte ved NMH skal ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.
 2. Hold 2 meters avstand.
 3. Bruk munnbind i fellesarealene på NMH.
 4. Møter skal normalt skje digitalt.
 5. Adgang til NMH er inntil videre forbeholdt studenter og ansatte. Eksterne gjester gis kun adgang etter nærmere vurdering.
 6. Er du forkjølet eller føler deg dårlig, skal du holde deg borte fra NMH. Selv om du tester negativt på covid-19, skal du være hjemme til symptomene er borte.
 7. Alle har smittevernansvar for egen aktivitet, blant annet å sørge for at alle kan holde avstand i undervisningen.
 8. Det er viktig at alle følger smitteverninstruksen. Den viser hva vi skal gjøre, og hvem som har ansvar for hva.

Ofte stilte spørsmål om korona

Står det antibac på hvert rom? Må alle møter være digitale? Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg smittet? Her finner du svar på noen vanlige spørsmål.

Artikler relevante