For ansatte
No En
Søk

Digitaliseringsmidler - utsatt frist

CEMPE og digitaliseringsprosjektet utlyser digitaliseringsmidler - utsatt frist, fortsatt mulig å søke

Etter nedstengingen i mars har den digitale læringskurven vært bratt og det er allerede igangsatt og gjennomført en rekke tiltak for å gjøre digitale tilpasninger av undervisningen.

Digitaliseringsprosjektet og CEMPE vil stimulere til videre arbeid med å bruke digitale verktøy i undervisningen for å styrke studentenes læringsutbytte, derfor lyser vi nå ut midler til utviklingsprosjekter innen digital undervisning.

Hvem kan søke?

Både fast ansatte og midlertidig ansatte ved NMH kan søke, uansett hvilket fag man underviser i, så lenge prosjektet er relevant for målsettingen – å utvikle digitale undervisningsmetoder og digitalisering av undervisningsmateriell.
Prosjektet kan gjerne være et samarbeid mellom flere lærere.

Det tas forbehold om at frikjøp kan innpasses i arbeidsplanen. Fagseksjonslederne vil bli involvert i vurderingen av søknadene fra NMH-ansatte.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om frikjøp på mellom 2%-7% (30-120 timer) for studieåret 2020/21.

Artikler relevante